Browsing: copy và paste trong khi đang ở chế độ filter